Piękny uśmiech - niewielkim kosztem
implanty.org

Ograniczenia w zastosowaniu implantów Champions

Implanty jednoczęsciowe można stosować w większości przypadków klinicznych. Różnice w przypadku braku integracji implantu jednoczęściowego w porównaniu ze standardowymi implantami dwuczęściowymi są statystycznie nieistotne. Jednak jako, że implanty jednoczęściowe nie są przykryte dziąsłem podczas okresu integracji i cały czas wystawione na działanie niekorzystnych warunków panujących w jamie ustnej ich użycie jest problematczne w przypadku:

- uzupełnienia pojedynczego zęba w kości o małej gęstości
- braku możliwości wyłączenia części koronowej implantu ze zgryzu podczas okresu integracji
- kiedy jako uzupełnienie tymczasowe użytkowana jest proteza
- rozległe zabiegi regeneracyjne kości połączone z natychmiastową implantacją
- braku możliwosći uzyskania stabilizacji pierwotnej implantu na poziome 40N/cm
- implantacji natychmiastowej (natychmiast po ekstrakcji zęba) w przypadku braku wystarczającej ilości kości wokół zęba usuniętego.